Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Vloga za predlog spremembe namenske rabe zemljišča v prostorskih planskih aktih občine

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE