Javni razpis za dodelitev sredstev - pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za leto 2020

25.09.2020 Mitja C. (Občinska uprava)
25.09.2020
Javni razpisi in javni natečaji
10.11.2020 do 00:00
13.000,00 €
David Pelc
david.pelc@puconci.si
02 545 91 02