PARTICIPATIVNI PRORAČUN: "PROJEKTI PÜCONSKE OBČINE"

22. 5. 2024
40.000,00 EUR
PREDLAGAJ
Imate idejo ali predlog za izvedbo projekta? Predlagajte ga, opišite njegovo izvedbo in ga finančno ovrednotite. V kolikor komisija oceni da je vaš predlagan projekt primeren za izvedbo, bo uvrščen v glasovanje.
Od 22.05.2024 00:00 do 12.06.2024 23:59.
GLASUJ
V fazi glasovanja občanke in občani glasujejo, kateri projekti se bodo izvedli. Skladno s pravili ima vsak občan omejene možnosti glasovanja (glasuje lahko največ za 3 projektne predloge). Izvedejo se projekti z največ prejetimi glasovi.
Od 24.06.2024 00:00 do 28.06.2024 23:59.
SPREMLJAJ
Po uradni objavi rezultatov, je v vsakem trenutku mogoče spremljati izvedbo izglasovanih projektov. S klikom na projekt si lahko ogledate status izvedbe, morebitne dodane fotografije, opis...
Od 05.07.2024 12:00.