Občina Puconci

Puconci 80, 9201 Puconci
Uroš Kamenšek
SI70902020
5883237000
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0129 7497 0309 180
SI11 75973-7111002
BSLJSI2X
SI56 0129 7010 0012 124

Kontaktni podatki

02 545 91 00
02 545 91 01
obcina.puconci@puconci.si

Predstavitev

1995
107,58
23
6483
Povezava