Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti občine Puconci

09.05.2019 Mitja C.