OAZA SPROSTITVE V OBJEMU GOZDA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
začetek september 2020
zaključek 31.12. 2021